top of page

★ 必要參與聽經後,再參與法會超度(敬請參與大眾閱讀)

南無阿彌陀佛,敬請諸位參與法會之法師、居士,

為令超度更能如實受益,眾生接受佛法薰陶重要,

眾生才能真正明白解義,願意看破放下,往生西方,

必要參與聽經後,再參與法會超度

對於超度上更能受益,

解義內容皆為 南無阿彌陀佛所開示之法《佛說解義》,

殊勝難喻!

解義內容無限深廣,佛法浩瀚,

敬請諸位大德參與,同霑法益。

 

【佛開示公告】關於參加超度,需先聽經

2018/06/15 AM 04:52 / 主筆:釋法璽

阿彌陀佛開示: 法會意義在明解心。 超度之益在明眾魂。 業障何為? 是累劫冤、是累劫捆、是累劫業、是累劫習。 是種種累劫染來之所有, 經常藏於身性之中, 沒有聽經了解道理,觸動不了這些冥塵, 超度必須帶動此些所有, 願意瞭解明白道理,以及願意放下無始劫來妄史, 真正聽解經義,明白開解真理真相, 斷惡修善,斷解冥相, 提升真正修行道理, 沒有不明就行前超度的。 孩子, 聽話,才會知道話義, 不聽話,則無知也會無明。 了解之下,才會明白放下, 超度機緣殊勝難喻, 經解之法亦由吾來親講, 孩當知法,才行度法。南無阿彌陀佛。

 

◆關於出家人不能聽白衣居士講經

2018/06/14 AM 05:01 / 主筆:釋法璽

弟子法璽:弟子法璽禮請阿彌陀佛,蘇師姐想請佛開示關於出家人所說,不能聽白衣居士講經,請佛慈悲開示。

阿彌陀佛開示: 何是論是?何是論真? 白衣,僧眾,不說自說。 當解經義,不解自行。世真無妄。妄裡無白。 心有差別。則行為偽。不懂世真。世不可說。 可說何是?世中見覺。出家非正。在家非偏。 行前同是。互敬為誠。禮敬法奧。非敬獻誰。 法師無敬。無敬眾生。非可為是。同平是吾。 聽理法道。那使覺魂。當敬先覺。不令毀犯。 佛法無道。亦無分別。無分理慧。當知正成。 己無力造。何無住修?分慧判道。此不入法。 尊前領眾。慧成是成。無分自高。那使無道。 僧無特重。只是尊賢。僧應妄去。從迎大眾。 往戒非再。堅硬何學?法非硬制。而為順隨。 心明真處。也非盲追。尊重真處。尊重真成。 見性法奧。不在身別。孩當知道。子實否修? 孩當明奧。見性真覺。不在執著。不在執角。 南無阿彌陀佛。


20 次查看0 則留言
重要消息
請稍後再來
文章發佈後將於此處顯示。
最新消息
檔案
標籤
關注
  • Facebook Basic Square
bottom of page