top of page

阿彌陀佛 救世團體

公開·119 彌陀義工
法生法師
救世團體
香光大佛寺|法師

若欲修行清淨乃至見性,清心寡欲乃是必須。彌陀聖號若能念至得力,能同時淨化六根、六塵及六識,是清心寡欲之妙方。

  


《清心寡欲》

  


阿彌陀佛開示:

清心寡欲,

清為清淨,清心乃是清淨此心;

寡為少,寡欲乃是少欲莫貪。

  

此處的欲,乃是指身體所需。

身體五臟六腑運行所需之能量由食物中補給;

靈之能量由人體及食物中之氣及光能中補給,例如佛光、身光,

如靈魂、魔界等眾,

乃是吸取人體及食物之氣及光中之能量為靈性生存之動力;

心之能量由法中補給,

如佛心乃是接受佛法之教化後自然而生,

魔心乃由魔法中得。

  

如睡以養身,

如衣以遮體有禮威儀,

如鞋以護足能行,為此身行路之需,

如屋之遮風避雨,為護身以救己度眾之用,

如車以代步行遠,以教化遠方之眾生,

此為有身受身所限而需之。

此為修行的過程所需。

  

清淨程度及少欲程度隨修行有進,而使清淨提升,欲望減少,

身心靈的狀態隨之提升,乃至於入純淨純善。

由對個體所需之欲,轉為救度眾生之願,

由欲轉願,是靈性品質之提升,

而實現此願則須靠身體力行。

若修行有退,則染著有增,欲望亦隨之增加。

  

淨化為淨土修行之基本條件,

由六根眼耳鼻舌身意之淨化著手,

乃因此身之用由六根起,

而六根所對應之六塵色聲香味觸法,即為六根所緣之外境。

六根接觸六塵,

心是否會受其影響動搖,是個人修行之功夫。

六根對應六塵時,能顯六根之用處,

例如:色相需要眼根方能見,

若眼根有損之眼盲者,難以見外境之色相,

例如:音聲需要耳根方能聽,

若耳根有損之耳聾者,難以聽外境之音聲,以此類推。

亦即此身六根接觸外境六塵時,六根及六塵之狀況,

是否令心動搖,起波動,則可見個人修行之功夫。

  

至於六根接觸六塵時,

若入識,則六識眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識起用,

即是業力起用,將起了好壞、善惡、是非等分別。

是否受業力控制而為,或六根接觸六塵而不入識,

隨著六根之淨化,

能令六根根性更顯,而見真相,

非令識起作用,非隨識、隨業力而行

是否能如此,則看個人是否有定,

是否能面對諸境而不入識,不令業力起作用,

此為修行之功夫。

而彌陀聖號若能念至得力,能同時淨化六根、六塵及六識,

是清心寡欲之妙方。

  

而修行者之德行,

可於六根對六塵時之態度得見。

是否隨六塵外境之改變或誘惑,而令心動搖起伏或欲望生起,

或有定能明,平靜以對,能不受六塵外境所現物欲而波動迷惑,此為修行淨化有定,不受外境所染之功夫,亦是德行之顯。

  

若欲修行清淨乃至見性,清心寡欲乃是必須。

南無阿彌陀佛。

  

佛開示 主筆:釋海願

二O二四年一月二十日王舒禾
歐陽亭
阿慧
cheong

關於

阿彌陀佛 救世團體 人身難得,佛法難聞,正法難逢,尤其要遇到佛來住世更是百千萬劫難遭遇。 澳洲香光大佛寺於2021年4月...
bottom of page