top of page

阿彌陀佛 救世團體

公開·119 彌陀義工
法生法師
救世團體
香光大佛寺|法師

《有所為 有所不為》

  


老師夏蓮居老居士開示:

修行與俗世不同。

俗世,

於五濁惡世之地,身處諸苦之中,而不知苦。

於我執、我見及主觀之中,

而不覺得自己有執著、堅不可破的主見、觀念及看法,

於是在執著、主見、觀念、看法現前時,已經招感,

過去於此執著、主見、觀念、看法時受害受苦之冤親債主現前。

  

加上若思惟此身及自我利益,

內眾加上附體眾生,使得身體愈來愈沉重,

身體的老化及病苦產生而無法自主時,

方才知止住,似乎為時已晚。

於是於一世又一世的輪迴裡,

飽受個性及生老病死之糾纏,難以清淨。

  

於修行,何者可為,何者不可為?

阿彌陀佛、為師及蘇佛所言可為者可為,不可為者不可為。

若是不可為而為,當要懺,誠心懺悔造惡因,

若受苦果於眼前,於己有障礙,

障於聽經聞法,障於法會,

障於昏沉,進入空間。

  

修行不可為之事:

將心染著,與修行清淨相違,令心有障,難能明。

如貪瞋痴慢疑、財色名食睡是修行之大礙,是當捨與斷,

而於食睡之況,適量即可,莫貪多貪有。

  

可為之事:

於勤修戒定慧,熄滅貪瞋痴。

於改個性,改過向善。

精進於長養慈悲、心量與包容。

於看破,放下。

於念佛,直念去,至綿綿密密不中斷,不夾雜,

至念而無念,無念而念。

是為淨土念佛之功夫。

南無阿彌陀佛。

  

老師開示 主筆:釋海願

二O二四年一月二十六日Mi
王舒禾
阿禪
妙音
梁佩叶
梁佩叶
2월 04일

南无阿弥陀佛🙏

좋아요

關於

阿彌陀佛 救世團體 人身難得,佛法難聞,正法難逢,尤其要遇到佛來住世更是百千萬劫難遭遇。 澳洲香光大佛寺於2021年4月...
bottom of page